Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w badaniach próbek ukrytej strony Księżyca. Powód zaskakujący jest.

Próbkował kết z niewidocznej trategii Księżyca to bez wątpienia historyczne osiągnięcie w dziedzinie badań kosmicznych. Dzięki tej misji naukowcy po raz pierwszy mieli okazję przywieźć na Ziemię próbki skał pochodzących z nieosiągalnej strony Księżyca. Dzięki temu możliwe było dokładniejsze zbadanie tej tajemniczej części naszego naturalnego satelity. Startując 3 maja, Chang’e 6 po 53 dniach wylądował na Księżycu. Przez kolejne dwa tygodnie mały chiński łazik zgromadził nieznaną dotąd ilość materiału skał. 25 czerwca kapsuła z zebranymi próbkami bezpiecznie powróciła na Ziemię, kończąc misję ogromnym sukcesem.

Misja chińskiej Chang’e 6 otworzyła właściwie całej społeczności naukowej możliwość po raz pierwszy na dokładniejsze zbadanie próbek z niewidocznej strony Księżyca. Prawie, ale jednak niezupełnie, bowiem … Mimo wielkiej chęci współpracy ze strony Pekinu ograniczenia stawiane przez Poprawkę Wolfa utrudniają współdziałanie amerykańskiej agencji kosmicznej z Chinami. Poprawka Wolfa to ustawa uchwalona w 2011 roku, zakazująca NASA korzystania z funduszy rządowych na dwustronną współpracę z chińskim rządem oraz instytucjami państwowymi takimi jak Chińska Agencja Kosmiczna. Współpraca ta mogłaby zostać zezwolona jedynie za zgodą amerykańskiego Kongresu. Celem Poprawki Wolfa było zapobieżenie Chińczykom zdobywania informacji na temat amerykańskiej technologii kosmicznej, którą mogliby wykorzystać w celach militarnych.

Chiny dokonały siedmiu bezzałogowych misji na Księżyc, z czego pięć zakończyło się pomyślnym lądowaniem. W tym samym czasie Stany Zjednoczone przeprowadziły trzy misje, z których wszystkie polegały na orbitowaniu wokół Księżyca. W kontekście rozwijającej się przestrzeni kosmicznej, międzynarodowej współpracy i partnerstwa gospodarczego, otwarcie na dialog z Chinami staje się coraz bardziej zauważalne.

Ograniczenia Poprawki Wolfa

Poprawka Wolfa wprowadziła ograniczenia, które czynią współpracę z Chinami w dziedzinie kosmicznych badań niezwykle trudną. Zakazana jest bezpośrednia współpraca między NASA a chińskimi agencjami kosmicznymi, a amerykańska agencja musi uzyskać zgodę polityczną na każdą próbę kooperacji. Długotrwały proces zatwierdzania takiej współpracy jest sporym obciążeniem dla NASA, utrudniającym realizację ważnych misji badawczych.

Chińska otwartość

Mimo ograniczeń stawianych Poprawką Wolfa, Chińczycy są stosunkowo otwarci na współpracę z naukowcami z innych krajów w badaniu próbek z niewidocznej strony Księżyca. W ramach misji Chang’e 6 współpracowali oni z astronomami z France, Włoch oraz Pakistanu. Naukowcy tych krajów zyskują dzięki temu dostęp do unikalnych próbek Księżyca. Chiny wykazują gotowość do współpracy z naukowcami z innych krajów, w tym z USA, w badaniu kosmicznych tajemnic.

Rola NASA

NASA już ubiegała się o możliwość współpracy z Chinami przy badaniu próbek zebranych podczas misji Chang’e 5. Amerykańska agencja kosmiczna musiała przedstawić Kongresowi dokumentację potwierdzającą brak zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego przy takiej kooperacji. Mimo starań NASA, proces zatwierdzenia współpracy z Chinami jest złożony i długi, wymagając poświęcenia czasu oraz środków na formalności.

Możliwe pojednanie

Czy dostęp dla NASA do badań próbek z chińskiego programu kosmicznego jest możliwy? Pomimo trudności związanych z Poprawką Wolfa, istnieje szansa na wyjątki w celu badania próbek z misji Chang’e 6. NASA musi uzyskać polityczną zgodę na każdą taką współpracę, co nie jest łatwym zadaniem. Jednak otwarte podejście Chin do partnerstwa w badaniach kosmicznych może być okazją do większej współpracy nawet w warunkach obowiązujących restrykcji.