Obligacje skarbowe cieszą się dużym zainteresowaniem, a niepokój związany z inflacją maleje w społeczeństwie

W maju Polacy kupili detaliczne obligacje Skarbu Państwa za blisko sześć miliardów złotych. Struktura sprzedaży sugeruje, że zmalały obawy przed inflacją – coraz więcej oszczędzających chce sobie „zaklepać” stałe oprocentowanie na następne trzy lata.

Ministerstwo Finansów w maju sprzedało obligacje oszczędnościowe za 5,912 mld złotych. To siódmy najwyższy wynik w historii, co świadczy o wciąż silnym popycie na tę klasę aktywów. Względnie wysokie zainteresowanie detalicznymi papierami Skarbu Państwa obserwujemy już od 5 lat, od kiedy zaczęła nam doskwierać wysoka inflacja w otoczeniu realnie ujemnych wysokich stóp procentowych.

Ale to się zaczyna zmieniać. W maju podobnie jak w kwietniu w sprzedaży dominowały obligacje 3-letnie TOZ o stałym oprocentowaniu. Stanowiły one aż 57,3% całej sprzedanej puli. Decydując się na stałą stopę procentową inwestor zakłada, że inflacja (i wraz z nią rynkowe stopy procentowe) będą maleć w horyzoncie najbliższych kilku kwartałów.

To gigantyczna zmiana, ponieważ przez poprzednie lata hitem były papiery, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji CPI. „Antyinflacyjne” 4-latki COI w latach 2022-23 odpowiadały za ponad 40% sprzedanych papierów. A jeśli doliczymy do nich także indeksowane o wskaźnik CPI obligacje 10-letnie EDO, to razem stanowiły one ponad połowę kupowanych papierów Skarbu Państwa.

Natomiast w maju 4-latki stanowiły już tylko 14,2% sprzedaży, a 10-latki zaledwie 4,6%. Cały czas marginalny pozostaje udział obligacji rodzinnych (także indeksowanych inflacją CPI), dostęp do nich mają tylko beneficjenci programu 500+ (od stycznia 800+).

Tak prezentowała się sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w maju 2024 roku: 3-miesięczne (OTS0824) – 94,4 mln zł, 1-roczne (ROR0525) – 981,5 mln zł, 2-letnie (DOR0526) – 298,9 mln zł, 3-letnie (TOS0527) – 3.384,5 mln zł, 4-letnie (COI0528) – 837,8 mln zł, 10-letnie (EDO0534) – 271,7 mln zł.

W czerwcu „wjechała” nowa, lepsza oferta. Zmasowany majowy popyt na detaliczne obligacje Skarbu Państwa jest dość interesującą wiadomością. A to dlatego, że od czerwca obowiązuje nowa oferta tych papierów. Resort finansów wprawdzie obniżył oprocentowanie papierów krótkoterminowych w pierwszym okresie odsetkowym, ale wyraźnie podniósł atrakcyjność obligacji indeksowanych inflacją.

Warto jednak mieć świadomość, że w dającej się przewidzieć przyszłości oferta Skarbu Państwa nie da już zarobić nominalnie blisko 20 proc. odsetek, na które mogli liczyć swego czasu posiadacze obligacji indeksowanych inflacją. W swoim szczycie seria COI0426 wypłacała 19,4 proc. W kwietniu było to już tylko 3,8 proc.

„Jedną z zalet naszych obligacji jest to, że premiują lojalnych klientów. Posiadacze wykupywanych obligacji, którzy chcą przedłużyć oszczędzanie mają możliwość uzyskania dodatkowego zysku, korzystając z opcji zamiany wykupywanych 'starych’ obligacji na 'nowe’ serie. Zachęcamy do skorzystania z promocyjnych cen zamiany” – napisał w informacji prasowej Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Od czerwca obowiązują nowe warunki zamiany obligacji, w ramach których MF premiuje rolowanie papierów 2-letnich i dłuższych. Największą premią – w wysokości 0,4% – występuje w przypadku obligacji 10-letnich.

Oferta obligacji oszczędnościowych w sprzedaży detalicznej – czerwiec 2024 rok:

 • OTS0924 3-miesięczne
  Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).
  Cena sprzedaży: 100 zł
  Cena po zamianie: 100,00 zł
 • ROR0625 1-roczne
  Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,95% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  Cena sprzedaży: 100 zł
  Cena po zamianie: 99,90 zł
 • DOR0626 2-letnie
  Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,15% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,35%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  Cena sprzedaży: 100 zł
  Cena po zamianie: 99,85 zł
 1. TOS0627 3-letnie
  Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,20% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
  Cena sprzedaży: 100 zł
  Cena po zamianie: 99,80 zł
 2. COI0628 4-letnie
  Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
  Cena sprzedaży: 100 zł
  Cena po zamianie: 99,70 zł
 3. EDO0634 10-letnie
  Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
  Cena sprzedaży: 100 zł
  Cena po zamianie: 99,60 zł