Czy Daniel Obajtek cieszy się immunitetem? Adwokat wyjaśnił kontrowersje dotyczące jego statusu prawnego.

Daniel Obajtek otrzymał 171 tysięcy głosów na Podkarpaciu w dobrowolnych wyborach, dzięki czemu zdobył mandat europosła. Polityk może więc powoływać się na ochronę związana z immunitetem parlamentarnym. Odgrywa to szczególną rolę, biorąc pod uwagę, że były prezes jest wezwany na przesłuchanie do prokuratury. „Wyborcza” zaznacza jednak, że postępowania toczą się „w sprawie”, a nie „przeciwko” byłemu prezesowi państwowego koncernu.

Daniel Obajtek chroniony immunitetem. Adwokat ujawnił wyjątek od reguły

Pojawia się jednak pytanie, czy Daniel Obajtek w wypadku ewentualnego niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Odpowiedzi udzielił dr Piotr Binas, adwokat z poznańskiej Kancelarii Gutowski i Wspólnicy, który wyjaśnił, że szczegóły na temat immunitetu europosła regulują zapisy Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

  • Stosownie do art. 9 (dawny artykuł 10) Protokołu nr 7 podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom ich państwa, a na terytorium innego państwa członkowskiego, z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego – poinformował „GW” dr Piotr Binas.

Zgodnie z „od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej”. Adwokat wyjaśnił jednak, że jest wyjątek od tego zapisu stosowany w sytuacji, gdy postępowanie zostało wszczęte przed dniem ogłoszenia wyników wyborów – chodzi o wyniki ogłaszane przez Państwową Komisję Wyborczą w formie obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej oraz podane do publicznej wiadomości.

Musiałoby to być jednak śledztwo „przeciwko” Danielowi Obajtkowi, a nie „w sprawie”. Podobne zasady dotyczą również Mariusza Kamińskiego.

Immunitet Daniela Obajtka zostanie uchylony? Borys Budka zapowiedział stanowcze kroki

Przypomnijmy, że śledztwo w związku z którym ma zostać przesłuchany Daniel Obajtek dotyczy ewentualnego zatajenia prawdy lub złożenia fałszywych zeznań przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w lipcu 2021 roku oraz w maju 2023 roku. Ponadto według zapowiedzi ministra sprawiedliwości Adama Bodnara byłego prezesa Orlenu mogą dotyczyć dwa inne śledztwa dotyczące zawyżania cen benzyny i zaliczki na zakup ropy oraz odmowy wpuszczenia kontrolerów NIK do Orlenu.

Daniel Obajtek nie będzie musiał natomiast zeznawać przed komisją śledczą ds. afery wizowej, ponieważ jak poinformował Michał Szczerba w , przesłuchania zostały zakończone. Borys Budka z KO zapowiadał w Gazeta.pl złożenie wniosku o uchylenie immunitetu, jeśli prokuratura postawi zarzuty byłemu prezesowi Orlenu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: „”