Gdzie w Polsce najbardziej uciążliwy jest hałas?

Z takich danych wynika, że Główny Urząd Statystyczny podaje informacje dotyczące miast z populacją przekraczającą 100 tys. mieszkańców. Dane te oparte są na analizie strategicznych map hałasu z 2021 roku, które zostały stworzone w oparciu o monitoring środowiska. Obejmują one stan akustyczny miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Według GUS, blisko 283 tys. osób w polskich miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. jest narażonych na nadmierny hałas.

GUS podaje, że największy poziom hałasu panuje w Gliwicach, Chorzowie i Szczecinie, natomiast najmniej hałaśliwe okazują się być: Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn. Statystyki ukazują procent mieszkańców, którzy cierpią na brak ciszy. W Gliwicach dotyczy to co dziesiątej osoby, w Chorzowie co dwunastej, a w Szczecinie 7,9% mieszkańców odczuwa deficyt ciszy. Natomiast w siedmiu miastach odsetek ten wynosi 0,2% lub mniej. Są to: Białystok, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn.

  1. Warszawa
  2. Kraków
  3. Szczecin
  4. Łódź

to miasta, gdzie według GUS mieszka najwięcej osób narażonych na hałas. Szczecin jest jedynym miastem, gdzie hałas w nocy jest bardziej uciążliwy niż w ciągu dnia. Dane GUS wskazują, że hałas drogowy jest najbardziej dokuczliwy w miastach. Badanie dotyczące „Narażenia ludności na hałas w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” szacuje wpływ hałasu drogowego, kolejowego, przemysłowego oraz lotniczego, którego poziomy przekraczają normy.

W miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys., liczba osób narażonych na hałas dobowy (przekraczający normy) wynosiła: hałas drogowy – 270,0 tys. osób, hałas przemysłowy – 9,9 tys. osób, hałas kolejowy – 2,2 tys. osób, a hałas lotniczy – 2,5 tys. osób. Natomiast hałas nocny dotknął 190,5 tys. mieszkańców, głównie z powodu hałasu drogowego (165,1 tys. osób). Hałas kolejowy i przemysłowy w nocy było uciążliwe dla większej liczby osób niż hałas w ciągu doby. Najwięcej mieszkańców narażonych na hałas nocny znajduje się w Szczecinie, Chorzowie i Gliwicach.

GUS zwraca uwagę na to, że zanieczyszczenie hałasem stanowi istotny problem środowiskowy wpływający na zdrowie i dobrostan milionów ludzi w Europie. W Polsce zagrożenia te są monitorowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, a wskaźniki hałasu, takie jak LDWN (hałas w ciągu doby) i LN (hałas nocny), są istotne dla określenia zakłóceń snu. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, prezydenci wybranych miast zobowiązani są do przekazywania co 5 lat Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska strategicznych map hałasu.