Czy nadchodzi "lodowcowy reset" dla ludzkości? Nadejście nowej epoki lodowcowej

Jednakże ludzkość nadal odczuwa skutki epoki lodowcowej. Kolejne nasunięcia gigantycznego lodowca zmieniały dawne tereny dzisiejszej Polski, tworząc niemal zupełnie nowy krajobraz, w którym obecnie mieszkamy.

Przyczyny epok lodowcowych

Przyroda ma swoje sposoby na powstawanie epok lodowcowych, choć nie wszystkie przyczyny są do końca poznane. Wpływają na nie zmiany stężenia dwutlenku węgla i metanu w atmosferze, ruch płyt tektonicznych, wypiętrzanie gór i ich późniejsze wietrzenie, cykle słoneczne, orbitalne zmiany w układzie Ziemia-Księżyc oraz zaburzenia w prażądach oceanicznych. Jednak to zmiany w parametrach orbity ziemi przyczyniają się do epok lodowcowych, zmieniając poziom nasłonecznienia m.in. poprzez mimośród orbity i przechylenie osi obrotu Ziemi.

Ekscentryczność orbity zmienia się z powodu złożonych oddziaływań grawitacyjnych i zjawisk w układzie planetarnym. Nachylenie osi obrotu Ziemi również ulega zmianom, co w cyklu 41 tys. lat skutkuje zmianami w energii słonecznej docierającej do biegunów. Istnieją również cykle precesji osiowej co 26 tys. lat, które wpływają na nasilenie zmian klimatycznych na naszej planecie.

Powstawanie lodowców

W uproszczeniu, rozrost lodowca może być skutkiem większej odległości Ziemi od Słońca z małym przechyleniem osi obrotu, co prowadzi do ciepłych zim z opadami śniegu na biegunach. Warstwa śniegu utrzymuje się wiele lat, a lata nie są wystarczająco ciepłe, by ją stopić, co prowadzi do formowania się lodowca.

Na odwrót, bliskość Ziemi do Słońca wraz z dużym kątem przechylenia osi obrotu tworzy warunki do topnienia lodowców, regresji lodowca i zapoczątkowania interglacjału.

Przyszłość epok lodowcowych

Naukowcy mają różne poglądy na temat kolejnych epok lodowcowych. Według badań z lat 2004 i 2015, kolejny okres lodowcowy może rozpocząć się za około 50 000 lat. Jednak zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka mogą opóźnić nadejście lodowca nawet o kilkadziesiąt tysięcy lat.

Obecnie trudno jest sobie wyobrazić gigantyczny lodowiec zbliżający się powoli z północy, niszczący wszystko na swojej drodze. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość. Mimo to aktualne zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na przyszłe epoki lodowcowe, spowalniając lub zmieniając ich przebieg.