Kulisy roszczeń terytorialnych Węgier do Ukrainy: próba uzyskania uznania Zakarpacia jako "historycznej ziemi węgierskiej"

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co wydarzyło się podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Węgier, Petera Szijjarto, w Ukraińskim Użhorodzie.

Szijjarto spotkał się tam ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą i przedstawił listę 11 postulatów dotyczących praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

Postulaty te, choć nie zostały publicznie opublikowane, posłużyły Węgrom do wywarcia presji: zaakceptowanie postulatów było warunkiem otwarcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE, które formalnie rozpoczęły się 25 czerwca.

Z kolei wicepremier Ukrainy, Olga Stefaniszyna, zadeklarowała zaangażowanie Ukrainy w rozwiązanie problemów i pełną realizację postulatów węgierskich mających na celu wzmocnienie ochrony praw mniejszości narodowych.

Węgry domagają się, aby całe Zakarpacie zostało uznane za „tradycyjnie węgierskie”, niezależnie od faktycznego zamieszkania przez Węgrów w tych obszarach.

Jednym z postulatów Węgier jest automatyczne uznanie wszystkich miejscowości na Zakarpaciu za „tradycyjnie węgierskie”, co spotkało się z kontrowersjami wśród ukraińskich władz.

Węgry powołują się na spis ludności z 2001 roku, który wskazał, że ponad 10 procent mieszkańców Zakarpacia stanowiły mniejszości węgierskie.

Węgry żądają również wprowadzenia automatycznego nadawania statusu mniejszości chronionej, jeśli odsetek tej mniejszości w danej miejscowości wynosi powyżej 10 procent.

Historia Zakarpacia jest pełna zawirowań i zmian granic terytorialnych, sięgających czasów po I wojnie światowej, kiedy ziemie te były częścią Królestwa Węgier.

W obecnej sytuacji politycznej, spór między Węgrami a Ukrainą dotyczący Zakarpacia budzi wiele emocji i kontrowersji, a rezultaty negocjacji stanowią przedmiot intensywnych debat międzynarodowych.