Zmiany w nauczaniu religii - KEP uznało je za krzywdzące i dyskryminujące

Popularne miejscowości

Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planowanych przez MEN działań – napisał w oświadczeniu przewodniczący komisji bp Wojciech Osial. Według niego ograniczenie lekcji religii do jednej godziny tygodniowo jest „krzywdzące lub wręcz dyskryminujące”. Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała we wtorek w TVN24, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace nad redukcją liczby godzin lekcji religii w szkole do jednej godziny tygodniowo. Szefowa MEN podkreśliła, że w tym wymiarze godzin lekcje religii odbywać się będą od 1 września 2025 r.

Sprzeciw wobec tych planów

wyraziła we wtorek Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. „Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbary Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcjach religii” – napisał w oświadczeniu przewodniczący komisji bp Wojciech Osial. Nawiażąc do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski z 12 czerwca podkreślił, że zapowiadane zmiany są „krzywdzące lub wręcz dyskryminujące”. „Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze” – ocenił.

Religia w szkołach

Nowacka zapowiedziała zmiany 30 kwietnia opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Obecnie przedszkole i szkoła są obowiązane zorganizować lekcje religii w danym oddziale lub danej klasie szkoły, jeżeli na lekcje religii zgłosi się nie mniej niż siedmiu uczniów danego oddziału lub danej klasy. Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów. Zasada ma obowiązywać także w przedszkolach.

Projektowana nowelizacja

rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r.

Zmiany w lekcjach religii

Stanowczy sprzeciw KEP. Stanowisko w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach opublikowała 12 czerwca br. Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi wyrazili w nim stanowczy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zdaniem biskupów „nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów”. „Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania” – podkreślili biskupi.