Węgry: Bank Centralny obniżył tempo cięcia stóp procentowych

Wtorkowa obniżka stóp na Węgrzech była już 9. tego typu ruchem, od kąd Narodowy Bank Węgier zaczął w październiku obecny cykl cięć. Tempo luzowania polityki pieniężnej wyraźnie zwolniło. Poprzednie dwie obniżki wynosiły po 50 pkt baz., w marcu ścięto główną stopę o 75 pkt baz., a w lutym obniżono ją aż o 100 pkt baz. Analitycy spodziewali się wcześniej, że tempo luzowania zwolni. Barnabas Virag, wiceprezes węgierskiego banku centralnego, zapowiadał natomiast, że pole do dalszych cięć stóp będzie w drugiej połowie roku „bardzo, bardzo ograniczone”.

Spodziewamy się, że do końca roku główna stopa procentowa na Węgrzech zostanie obniżona łącznie tylko o 50 pkt baz. – twierdzi Nicholas Farr, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics. Inflacja konsumencka na Węgrzech lekko przyspieszyła w maju do poziomu 4 proc. Rok wcześniej dochodziła ona jednak do 21,5 proc., a w szczycie ze stycznia 2023 r. wynosiła aż 25,7 proc. Gdy Narodowy Bank Węgier zaczął cykl obniżek, inflacja wynosiła 9,9 proc., a główna stopa sięgała aż 13 proc.

Które banki centralne w regionie tną stopy procentowe? W wyniku wtorkowej obniżki główna stopa procentowa na Węgrzech zrównała się z główną stopą w Rumunii (która jeszcze nie zaczęła luzowania polityki pieniężnej). W obu krajach jest ona na najwyższym poziomie w Unii Europejskiej. W Czechach cykl obniżek rozpoczęto w grudniu na poziomie 7 proc., a ostatniego cięcia dokonano w maju. W jego wyniku obniżono główną stopę Czeskiego Banku Narodowego o 50 pkt baz., do 5,25 proc.

Nasza Rada Polityki Pieniężnej dokonała na jesieni zeszłego roku dwóch obniżek stóp NBP o łącznie 100 pkt baz. Od tego momentu utrzymuje główną stopę na poziomie 5,75 proc. i nie zanosi się na to, by w nadchodzących miesiącach RPP wróciła do luzowania polityki pieniężnej. Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja i Słowenia mają stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny, który na swoim ostatnim posiedzeniu obciął główną stopę o 25 pkt baz., do poziomu 4,25 proc. Było to jej pierwsze cięcie od 2016 r.

Spośród krajów Europy wyższą główną stopę procentową niż na Węgrzech mają: Islandia (9,25 proc.), Białoruś (9,5 proc.), Ukraina (13 proc.), Rosja (16 proc.) i Turcja (50 proc.).