Ustawa o sygnalistach: Sejmowa komisja opowiada się za zawężeniem ochrony, pomimo sprzeciwu ministerstwa pracy

Rządowa ustawa ma chronić przed odwetem osoby zgłaszające informacje o naruszeniach prawa uzyskane w kontekście związanych z pracą.

Tyle że z katalogu naruszeń, które będą mogli zgłaszać sygnaliści, osoby, które zgłoszą takie naruszenia, nie zostaną uznane za sygnalistów i nie będą chronione na mocy ustawy.

„Poprawka Senatu wyłączająca całkowicie ochronę sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa pracy musi budzić sprzeciw” – m.in. Fundacja im. Stefana Batorego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

„Apelujemy o odrzucenie poprawki” – dodały.