Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Rozpoczęto rozmowy akcesyjne.

To historyczny moment dla całej Unii Europejskiej – jak podkreśliła Lahbib, szefowa MSZ Belgii, wypowiadając się w imieniu wszystkich członków. Proces rozszerzenia UE ma ogromne znaczenie geostrategiczne. Stanowi inwestycję w pokój, bezpieczeństwo, stabilność oraz dobrobyt regionu.

„Zadanie wykonane”. Najgorsze 48 godzin Putina. Ukraina znowu przekroczyła czerwone linie Kremla.

Rozszerzenie Unii Europejskiej jest również kluczowym motorem poprawy warunków ekonomicznych i socjalnych dla obywateli. Lahbib podkreśliła, że proces ma na celu zmniejszenie dysproporcji między państwami członkowskimi, wspieranie wartości leżących u podstaw Unii, a także poprawę jakości życia obywateli i redukcję nierówności między krajami.