Odkryto twarz najstarszego człowieka w historii. Naukowcy w szoku

W 2017 roku podczas wykopalisk w marokańskim stanowisku Dżabal Ighud odkryto intrygującą czaszkę. Początkowo określana została przypisana Neandertalczykowi, jednak badania wskazały, że musiała należeć do jednego z wczesnych reprezentantów Homo Sapiens. W połączeniu z datowaniem jej wieku na ok. 300 000 lat, czaszka ta jest unikatowa.

Ze względu na jej unikalność i dobry stan zachowania, badacze podjęli się próby rekonstrukcji twarzy „najstarszego człowieka w historii”. Zadania podjął się zespół pod wodzą uznawanego specjalisty od sądowo-kryminalistycznej rekonstrukcji twarzy, Cicero Moraesa. Już wcześniej zasłynął z dokładnych rekonstrukcji twarzy m.in. Tutenchamona.

Naukowcy cyfrowo zeskanowali czaszkę i nałożyli na nią warstwę tkanki miękkiej i skóry, aby stworzyć realistyczny obraz najstarszego człowieka w historii. Było to nie lada wyzwanie, gdyż czaszka nie miała części dolnej szczęki. Jednak zebrane dane archeologiczne pozwoliły na stworzenie rekonstrukcji, która idealnie łączy szczegółowe dane anatomiczne i artystyczną interpretację.

Człowiek sprzed 300 000 lat przywrócony do życia Cicero Moraes opisał zrekonstruowanego człowieka jako „silnego i spokojnego”. Instytut Maxa Plancka, który dostarczył dane nt. czaszki, twierdził, że twarz najstarszego człowieka musiała mieć dość współcześnie wyglądającą twarz i zęby oraz dużą, ale bardziej archaicznie wyglądającą mózgoczaszkę.

Czaszka znaleziona w Dżabal Ighud jest więc przykładem zmian ukształtowania mózgu, które ostatecznie doprowadziły do powstania naszych współczesnych czaszek. Patrząc więc na rekonstrukcję twarzy najstarszego odkrytego człowieka.

Zrekonstruowana twarz dostała męskie rysy, jednak nie wiadomo, jakiej płci był właściciel czaszki z Dżabal Ighud. W całym szkielecie nie znaleziono bowiem kości miednicznej, która odpowiedziałaby na to pytanie.

Homo Sapiens starszy niż myśleliśmy. Same szczałtki z Dżabal Ighud zmieniły postrzeganie historii ludzkości. Wcześniej bowiem najstarsze znane ślady Homo Sapiens pochodziły sprzed 195 000 lat. Uważano, że nasz odmienny gatunek wyewoluował ok. 200 000 lat temu we wschodniej i stamtąd rozpoczął dalszy podbój terytoriów. Niemniej szczałtki człowieka z Dżabal Ighud wskazują, że.