Nowe zasady obowiązujące w Watykanie: Zakaz tatuaży i restrykcyjny kodeks ubioru

Watykan wprowadził nowy regulamin dla pracowników Fabryki Świętego Piotra. Choć instytucja zatrudnia osoby świeckie, wymaga od nich wyznawania wiary katolickiej. Muszą postępować zgodnie z nauką Kościoła, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz rodzinnym.

Zabrania się im pozostawania w związkach pozamałżeńskich, a zawierane przez nich małżeństwa muszą mieć charakter kościelny – ślub cywilny uznano za niewystarczający.

W regulaminie znalazły się również zasady dotyczące wyglądu i ubioru pracowników. Nie mogą mieć widocznych tatuaży i kolczyków ani pracować w prywatnych ubraniach. Na terenie urzędu obowiązuje nakaz noszenia służbowych mundurów, których zatrudnieni nie mogą jednak zakładać poza godzinami pracy.

Osoby, które złamią ten przepis lub zostaną zauważone w zniszczonych bądź poplamionych ubraniach mogą zostać ukarane dyscyplinarnie.

Pracowników zobowiązano również do poszanowania tajemnicy papieskiej, surowo zabraniając kradzieży dokumentów oraz bezprawnego wykorzystywania pieczątek, papieru i oprogramowania firmowego.

Zatrudnieni nie mogą również dołączać do stowarzyszeń i brać udziału w wydarzeniach, które nie są zgodne z „charakterem pracownika organizacji związanej ze Stolicą Apostolską”.

W regulaminie znalazła się także lista świąt, w których pracownicy nie muszą pojawiać się w urzędzie. Poza uroczystościami państwowymi są to m.in.: imieniny papieża i rocznice jego wyboru, ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia, ostatni dzień roku oraz rocznice powstania Państwa Watykańskiego.