Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 4% w maju

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy, w maju bezrobocie w USA spadło do 5,8%. Oznacza to spadek o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wskaźnik bezrobocia był niższy od oczekiwań ekonomistów, którzy przewidywali utrzymanie się na poziomie 6,1%. W maju liczba bezrobotnych wyniosła 9,3 miliona, a przed pandemią COVID-19 było to 5,7 miliona.

Konsensus rynkowy wynosił 3,9%. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 272 tysiące. Konsensus wynosił 185 tysięcy.