Oskarżenie arcybiskupa wobec papieża Franciszka: Watykan zarzuca schizmę

Podważa legalność władzy papieża i ustalenie II Soboru Watykańskiego. Jego oświadczenia są zerwaniem „komunii z Kościołem katolickim”. Oskarżenia te zawarte są w nocie, którą abp Carlo Maria Viganò otrzymał z Watykanu.

20 czerwca miał się stawić przed trybunałem dykasterii Nauki Wiary, by osobiście usłyszeć zarzuty. W dokumencie poinformowano go, że może wybrać swojego adwokata, a jeśli tego nie uczyni, Watykan przyzna mu obrońcę z urzędu.

Decyzję o wszczęciu procesu dykasteria podjęła 10 maja.