Kiedy pracodawca musi pokryć koszty posiłków dla pracowników?

Posiłki zapewniane obowiązkowo przez pracodawcę

Przepis Kodeksu pracy rozwinięty treścią rozporządzenia

  1. Zgodnie z art. 232. Kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.
  2. Ten przepis jest uzupełniony realną treścią poprzez Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia: Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym (…) w pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10 stopni lub powyżej 25 stopni.
  3. Kluczowa regulacja zakłada, że wykonywanie obowiązków na otwartej przestrzeni oznacza prawo do darmowych posiłków zarówno gdy jest upał, jak i w warunkach chłodu. Napoje powinny być gorące zimą i chłodne latem.

Darmowe posiłki w warunkach znacznego wysiłku

  1. Zgodnie z § 3 rozporządzenia: Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet.
  2. W tym samym przepisie uregulowano rozszerzenie obowiązków pracodawcy w razie temperatury poniżej 10 stopni w pomieszczeniu lub otwartej przestrzeni w okresie listopad-marzec. W takim przypadku pracodawca zapewnia bezpłatny posiłek przy wysiłku powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet.
  3. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

Najważniejsza regulacja w warunkach upałów

Obowiązek dostarczania nieodpłatnie zimnych napojów, jeśli praca jest wykonywana na otwartej przestrzeni.