Jakie nowości czekają w szkołach po wakacjach?

Jakie zmiany w szkołach czekają nas od 1 września? Najważniejszą wprowadzaną zmianą programową jest wykreślenie z planów lekcji pierwszoklasistów w szkołach średnich przedmiotu historia i teraźniejszość. W nowym roku szkolnym naukę HiT-u kontynuować będą tylko ci uczniowie, którzy już rozpoczęli naukę tego przedmiotu.

Nowe kierunki

Ministra edukacji rekomenduje jednak, aby nauczyciele nie korzystali z podręcznika Wojciecha Roszkowskiego. Kolejną zmianą będzie niewliczania oceny z religii do średniej ocen na koniec roku oraz możliwość zwiększenia grup uczniów, dla których prowadzone będą lekcje katechezy.

Rozwiązanie ma przynieść oszczędności i optymalizację planów lekcji.

Udogodnienia dla maturzystów

Zmiany w szkołach od 1 września Barbara Nowacka zapowiedziała również udogodnienia dla maturzystów. W wykazie prac rządowych umieszczono projekt nowelizacji, zakładającej, że egzaminu z przedmiotu dodatkowego wciąż nie będzie można nie zdać.

Już samo przystąpienie do niego nadal automatycznie kwalifikować będzie egzamin jako zdany.

Polityka edukacyjna

W nowym roku szkolnym polskim obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci ukraińskie, które do tej pory mogły uczyć się w ukraińskiej szkole online.

Od września MEN zaplanowało także program dofinansowania wycieczek „Podróże z klasą” oraz program „Kto Ty jesteś? — Polak mały?”, a także zmiany w programie „Sportowe talenty”. Rozwijany będzie także problem „Aktywna szkoła”.