Dotacje samorządów na panele fotowoltaiczne - jakie wsparcie finansowe można otrzymać w miastach?

Nasz program PROZE cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a zwłaszcza jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne. Z danych wynika, że od 2020 roku do końca 2023 roku udzielono łącznie 2032 dotacji na kwotę ponad 30 mln zł, aż 1655 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych – wylicza Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego ratusza.

Miejscy dłużnicy bez dotacji Białystok rozpoczął właśnie przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 10 kWp w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Kwota dofinansowania wynosi 70 proc. kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 12 tys. zł – przekazał Urząd Miasta w Białymstoku.

Tylko do końca stycznia mieszkańcy stolicy mogą składać wnioski o dotację na montaż instalacji OZE. Dzięki temu mogą otrzymać nawet 40 tys. zł. Miasto przeznaczyło na ten cel w tym roku 19 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań, o ile uzyskają pisemną zgodę właściciela lub współwłaściciela nieruchomości na wykonanie takiej instalacji.

Wnioskodawcy nie mogą zalegać w opłatach i podatkach wobec miasta, a w budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Wnioski można składać do końca lipca.

Poznańska kawka nie tylko na piece

Białystok nie jest jedynym miastem, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie przy montażu instalacji fotowoltaicznej. Poznań ma swoją miejski program Kawka BiS. Wspiera on likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpienie go innym ekologicznym sposobem ogrzewania, w tym także zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, przy instalacji ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła.

Wysokość dotacji wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Tegoroczny budżet programu Kawka Bis wynosi 16 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 40 tys. zł – wylicza Izabela Dutkowiak, zastępczyni dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Dotacja może być udzielona podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W Urzędzie Miasta działa także gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów czy mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program Kawka Bis można połączyć z programem Czyste Powietrze – przypomina Izabela Dutkowiak.

Mam przygotowany pakiet konkretnych działań

Powstanie 50 parków kieszonkowych w dzielnicach, poddamy rewitalizacji otoczenie 7 kolejnych stawów, pojawi się 5 nowych parków miejskich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Także mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z miejskich dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych. Wysokość dofinansowania wynosi do 15 tys. zł, ale nie więcej niż 1500 zł za każdy kW mocy urządzenia. Kwota dotacji jest uzależniona od mocy instalacji.

W naborze na 2024 rok złożono wnioski o dotacje na około 570 instalacji fotowoltaicznych. Wnioski o dofinansowanie na 2025 rok będą przyjmowane od 1 września 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku – przekazał nam stołeczny ratusz.

Warto sprawdzić, czym można łączyć różne dotacje.

Cztery lata temu Kraków uruchomił swoją własny program rozwoju odnawialnych źródeł energii – PROZE. Dzięki temu mieszkańcy mogą dostać dofinansowanie do zakupu i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznych w ogrzewanych proekologicznie budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych lub w nieruchomościach lokalowych położonych w Krakowie.

W ramach PROZE wsparcie udzielane jest także na pompy ciepła, kolektory słoneczne, magazyny energii, systemy zarządzania energią oraz stacje ładowania pojazdów. W tym roku nabór odbył się w dniach 5-9 lutego. Przyznano 43 dotacje na łączną kwotę 680,5 tys. zł, w tym 25 dotacji na instalacje fotowoltaiczne.

– Dopuszczamy dofinansowanie zadania z innych zewnętrznych źródeł tylko w części nieobjętej finansowaniem z Programu. Ale należy pamiętać, że inne dofinansowanie, z którym beneficjent chciałby połączyć dotację, również musi uwzględniać taką możliwość – przyznaje Małgorzata Tabaszewska.